YENGIL ATLETIKA, BIATLON NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI