Jaholatga qarshi ma’rifat bilan javob qaytarmoq zarur!