O‘zbekiston Konstitutsiyasi – tarixiylik va uzviylik