O‘quv auditoriyalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan to‘liq jihozlandi