Aksilkorrupsiya oyligi doirasida turli tadbirlar tashkil etilmoqda