Taʼlim sifatini xalqaro tajribalar asosida rivojlantirish eng samarali yo‘ldir