Talaba-yoshlarni o‘z sohalari bo‘yicha ilm qilishlariga xizmat qilayotgan ilmiy anjuman