QISHKI SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI