Millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik - tinchligimiz garovi