Laboratoriya sharoitida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar soha rivojiga xizmat qilmoqda…