OLIY O‘QUV YURTLARI FAOLIYATI TIZIMLI TAKOMILLASHTIRILADI