Sportchilar oilasida “Dolzarb 40 kunlik” loyihasi bo‘yicha faol harakatlar boshlandi!