Zo‘ravonlik va huquqbuzarliklarnini oldini olish muhim vazifa