Oliy ta’lim tizimida talabalar almashinuv dasturi soha rivojining yuksalishiga xizmat qiladi!