Tinimsiz harakat yuqori natija va g‘oliblik demakdir!