“Inson-jamiyat-davlat” prinsipiga asoslanayotgan milliy Konstitutsiya o‘zgarishlari pedagoglar nigohida