«Bir vatanda, bir vaqtda, bir xil masofaga, bir maqsadda — birga yuguramiz!»