SPORT ILMI BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR O‘RGANILMOQDA