Talabalik o‘tkinchi havas emas, balki soniyalari oltinga teng davrdir!