Ilg‘or ta’lim va amaliyot uyg‘unligi eng muhim masala