O‘zbekiston sport ta’limini rivojlantirishda Xitoy tajribasi qo‘llaniladi