Aksilkorrupsiya oyligi doirasida tadbirlar tashkil etilishi davom etmoqda…