Biz bir bo‘lsak – yagona xalqmiz, birlashsak Vatanmiz!