Harakatlar rejasi Markaziy Osiyo xalqlarining rivojiga xizmat qiladi