Vengriya rektorlari konferensiyasi vitse-prezidenti O‘zDJTSUda