Ijarada yashovchi talabalarning yashash sharoitlari o‘rganilmoqda…