Sportchilar oilasiga biriktirilgan yoshlar bilan tizimli ishlar jadal sur’atlarda davom etmoqda!