O‘zbekiston sharafini yuksaklarga ko‘tarayotgan O‘zDJTSU talabalari!