Katta-yu kichikni birlashtirgan ommaviy sport turlari bo‘yicha musobaqa o‘tkazildi