O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining kengaytirilgan yig‘ilishi xususida