O‘zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligining Hayʼat oldi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi