Magistratura yo'nalishidagi fanlar

Fan Fakultet Kurs
1 Futbol sport turida sportchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari Futbol fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Sportda ilmiy tadqiqotlar Kurash fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Boks sport turida sportchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Suzish sport turida sportchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
2 Eshkak eshish sport turida sportchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Adaptiv sportda integral tayyorgarlik Paralimpiya fakulteti 1
2 Adaptiv sport sog`lomlashtirish jismoniy tarbiya texnologiyalari Paralimpiya fakulteti 1
3 Adaptiv jismoniy tarbiya va sportda ilmiy tadqiqotlar Paralimpiya fakulteti 1
4 Adaptiv jismoniy tarbiyada nazorat turlari va sport klassifikatsiyasi Paralimpiya fakulteti 1
5 Sportchilarni adaptiv sport turlariga tayyorlash texnologiyalari Paralimpiya fakulteti 1
6 Adaptiv jismoniy tarbiya va sportda ilmiy tadqiqotlar Paralimpiya fakulteti 2
7 Adaptiv jismoniy tarbiya va sportda pedagogik texnologiyalarni loyihalash Paralimpiya fakulteti 2
8 Adaptiv jismoniy tarbiya va sportni boshqarish Paralimpiya fakulteti 2
9 Adaptiv sportda integral tayyorgarlik Paralimpiya fakulteti 2
Fan Fakultet Kurs
1 Psixologiyada tadqiqotlarni rejalashtirish Paralimpiya fakulteti 1
2 Sportda psixotexnologiyalar Paralimpiya fakulteti 1
3 Psixologiyada miqdor va sifat tadqiqod metodlari Paralimpiya fakulteti 1
4 Sport psixologiyasi metodologiyasi Paralimpiya fakulteti 1
5 Boshqaruv psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 1
6 Paralimpiya sportida psixologik tayyorgarlik Paralimpiya fakulteti 1
7 Boshqaruv psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 2
8 Sport psixologiyasi metodologiyasi Paralimpiya fakulteti 2
9 Paralimpiya sportida psixologik tayyorgarlik Paralimpiya fakulteti 2
10 Salomatlik psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 2
11 Sport psixologi shaxsi va faoliyati Paralimpiya fakulteti 2
12 Shaxslararo nizo psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 2
13 Omma psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 2
Fan Fakultet Kurs
1 Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
2 Maxsus fanlarni oʻqitish metodikasi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
Fan Fakultet Kurs
1 Sportda marketing kommunikatsiyasi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
2 Sport marketingi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
3 Sport iqtisodiyoti va menejment Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
4 Sport inshootlarining marketingi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
5 Sportda loyixalarni moliyalashtirish Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
6 Sport menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
7 Raqamli iqtisodiyot Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
8 Sport iqtisodiyoti va marketing Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
9 Sportda matematik modellashtirish Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
10 Sportda moliyaviy menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
11 Sportda tadbirkorlik Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
Fan Fakultet Kurs
1 Gimnastika sport turida sportchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Sport morfologiyasi Tibbiyot fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Sportda matematik-statistik tahlil 1
2 Sportda statistik tahlil 1
3 Ilmiy tadqiqot metodologiyasi 1
4 Xalqaro sport huquqi 1
5 Sportda matematik modellashtirish 2
6 Sportda ilmiy tadqiqotlar 2
Fan Fakultet Kurs
1 Axboriy jamiyat nazariyalari 1
2 Sport jurnalistikasining rivojlanish tamoyillari 1
3 Medialogiya asoslari 1
4 Nutq madaniyati 1
Fan Fakultet Kurs
1 Tanlangan sport turining fiziologik tasnifi Tibbiyot fakulteti 1