Davlat oliy ta’lim muassasalarining daromadlari, xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar.