Universitet ilmiy salohiyati qadamba qadam oshirilayapti