Rektor va talabalar uchrashuvi: yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari!