Ayrim hududlardagi talabalarning o‘qishini ko‘chirishga istisno tariqasida ruxsat berildi