Qishki sport turlarini rivojlantirishdagi muhim qadamlar jadal sur’atlarda o‘smoqda!