Fizioterapiya sohasida mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi