Giyohvandlik – insonni o‘z domiga ayovsiz tortib, uni qulga aylantiruvchi yovuz kuchdir!