Jaholatga qarshi faqatgina ma’rifat bilan javob qaytarish mumkin!