Yangi tartibdagi amaliyot jarayonlari davom etmoqda