Ma’rifat osmonining yulduzi, ma’naviyat dengizining gavharidir – Ustoz!