Jarayonlar qizg‘in pallada: ma’ruzalar, e’tiroflar va fikr-mulohazalar …