Sport faqatgina jismoniy barkomollikka emas, ma’nan yuksalishga ham xizmat qiladi!