Musobaqalarda faqatgina qatnashish emas, undan olingan tajribalarni ulashish ham kerak!