Xorij safari bo‘ylab sport ta’limidagi yangiliklarni o‘rganish davom etmoqda