Bitiruvchilarning yakuniy davlat attestatsiyalari boshlandi