Korrupsiya – rivojlanishlar yo‘lidagi ulkan to‘siqdir!