O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi: sport terminlarini shakllantirishdagi yutuq va kamchiliklar