O‘zDJTSU: sportning barcha turi bo‘yicha xalqaro ilmiy-metodik aloqalarni o‘rnatishga erishmoqda